Наші цінності

 1. Ставлення до свободи: політична, громадянська, особиста та економічна свобода як єдине ціле. Ти вільний в усьому, але твоя свобода не заважає свободі інших. Бути у Топ-30 країн світу за цими параметрами.
 2. Держава: мала держава. Жорстко обмежені функції, «вмируща сорочка»: обмеження щодо інфляції, держборгу, дефіциту бюджету та розміру держактивів. Заборона державі займатися комерційною діяльністю. Більшість держвитрат – на місцевому рівні, тобто децентралізація.
 3. Розмір держави (сукупні витрати всіх органів держуправління): мах. 25% ВВП (під час війни, зрозуміло, вище).
 4. Податки: акцент на податки із споживання (роздрібний обіг товарів та послуг). Без ПДВ, податку на прибуток, податку на фонд заробітної плати. Ставки податків – плоскі. Режим оподаткування – універсальний (без пільг).
 5. Власність: приватна. У країні державна власність не повинна перевищувати 10 – 15% усіх ресурсів та активів (земля, інфраструктура, ресурси ЗСУ тощо). Приватна власність ефективніша та моральніша.
 6. Приватизація: мала – на користь місцевого, локального бізнесу. Середня – на користь національного бізнесу. Велика (продаж великих підприємств) – стратегічний інвестор (понад 50%), продаж акцій на внутрішньому ринку, а також надання певної частки активів військовим захисникам країни.
 7. Зброя: розвиток повноцінного ринку зброї, право кожного громадянина володіти зброєю.
 8. Гроші: вільна конкуренція валют (гривня, долар, євро, франк, фунт, злотий, ) на внутрішньому ринку. Легалізація електронних платіжних інструментів, право емітувати приватні гроші за золотим стандартом. Частка держави у банківському та фінансовому ринках – нуль.
 9. Фінанси: вільна конкуренція над ринком фінансових посередників, вільний вхід на ринок іноземних організацій.
 10. Ціни: вільні. Заборона встановлювати мінімальні чи максимальні ціни на всі фактори виробництва, споживчі товари та послуги. Виняток – т.з. природні монополії, з виділенням монопольних елементів та дотриманням правила рівної конкуренції.
 11. Ринок праці: з урахуванням добровільних, індивідуальних договорів. Трудовий кодекс не потрібен.
 12. Режим роботи органів держуправління: повна прозорість, підзвітність, аудит, відсутність конфлікту інтересів, обмеження термінів перебування на посадах. Заборона націоналізації приватних боргів, створення особливих умов для доступу до фінансів, надання імунітету від банкрутства. Заборона виділення «точок зростання» та наділення їх особливим податковим, регуляторним, митним, фінансовим режимом.
 13. Режим конкуренції: рівні умови роботи на внутрішньому ринку, відкрита конкуренція з боку іноземних виробників, конкуренція стандартів, сертифікатів та регуляторних режимів.
 14. Освіта: відкрита конкуренція виробників освітніх послуг всіх рівнях. Реалізація принципу «гроші йдуть за учнем». Автономія школам у виборі властивостей освітнього процесу. Конкуренція стандартів.
 15. Охорона здоров’я: відкрита конкуренція виробників медичних послуг. Персональні накопичувальні медичні рахунки (внески самої людини та держави). Збереження державного фінансування базового рівня системи охорони здоров’я (безпека життя та здоров’я, протидія епідеміям та пандеміям).
 16. Пенсії: добровільний перехід на персональні пенсійні накопичувальні рахунки. Кожен українець із досягнення певного віку (62 – 65) отримує безумовний пенсійний доход в еквіваленті ~$150.
 17. Інформація: заборона цензури, свобода слова та висловлювання, але вжиття заходів щодо протидії інформаційній війні зовнішніх ворогів.
 18. Бідність: адресна державна підтримка людини у біді за чіткими критеріями.
 19. Міжнародна політика: членство, інтеграція в об’єднання/організації, які підвищують якість захисту та оборони від зовнішніх ворогів, забезпечують свободу переміщення грошей товарів, послуг та робочої сили.
 20. Культура та privacy: єдина державна мова – українська. Відкрита конкуренція культур, невтручання держави у особисте, сімейне життя громадян.
 21. Верховенство права: запровадження інститутів англійського права, розвиток приватного арбітражу, реалізація принципу «немає злочину без потерпілого»
 22. Децентралізація: більша частина грошей залишаються в громаді, витрачаються на розсуд громади, місцеві інноваційні та культурні проекти. Всі важливі рішення свого життя та побуту громада приймає сама.
 23. Боротьба з корупцією: корупція тим паче у військовий час має прирівнюватися до державної зради та каратися має максимальним покаранням.
Підписуйтеся на наші соцмережі: