Інститут префектів, що змінилось за часів децентралізації?

Інститут префектів, що змінилось за часів децентралізації?
Внутрішньополітичний розвиток держави та зовнішня ситуація навколо України загострили питання децентралізації влади – передачу повноважень та ресурсів на нижчі рівні публічного управління. Децентралізація не означає послаблення центральної влади. Передача повноважень та фінансів органам місцевого самоврядування повинна бути збалансована механізмами контролю та відповідальності перед людьми та Законом. Створення інституту префектів для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування передбачено проектом закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». Він з’являється після набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації та, відповідно, після ліквідації місцевих держадміністрацій.
Основна мета запровадження – створення ефективного нагляду за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.
Пропоновані законопроектом зміни повністю відповідають європейським та міжнародним стандартам, дають змогу забезпечити спроможність місцевого самоврядування і побудову ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Інститут префектурного типу як організаційно-правова складова існує в багатьох європейських країнах — Італії, Польщі, Франції, Румунії та інших.
Так хто такі майбутні префекти в наших реаліях? Перше і найголовніше — префект є рівновіддаленим від політичних сил державним службовцем
Друге — префект не змінюється зі зміною президента або уряду і є незалежним від місцевих політичних еліт.
Третє — префект призначається на конкурсних засадах терміном не більше трьох років з-поміж претендентів так званого кадрового резерву.
Головна функція префекта — наглядати за законністю ухвалених рішень і попереджати можливі їх негативні наслідки. Слідкувати за дотриманням місцевими органами влади норм Конституції, виконанням ними законів України, указів Президента та інших нормативно-правових актів.
На практиці, основною роботою префекта буде надання консультацій ОМС та узгодження підготовлених рішень. При цьому в нього не буде повноважень для оцінки доцільності та ефективності рішень місцевих органів влади.
Тобто якщо депутати територіальної громади намагатимуться ухвалити рішення, які прямо звужують або порушують права і свободи громадян, префект як представник центральної влади має втрутитися в ситуацію.
Більшість рішень місцевих рад стосуються комунальної сфери, місцевої економіки, розбудови соціальної та виробничої інфраструктури і не носять політичного забарвлення. І в цьому контексті префект, як ніхто, стане в нагоді, оскільки виконуватиме роль комунікатора між місцевою і центральною владою.
В Україні ж існує радянське сприйняття державного управління на місцях, через призму якого всі маніпуляції навколо префектів і формуються. Зрештою, реформа децентралізації покликана розвіяти і цей стереотип.
Підписуйтеся на наші соцмережі:
Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*